Giấy mời số 1782/GM-SGDĐT về việc tham dự toạ đàm về thực hiện nội dung giáo dục bắt buộc đối với học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục nước ngoài – CSGD Ngoài Công Lập

Liên kết bài viết gốc