Nhằm cập nhật các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác xây dựng xã hội học tập và trung tâm học tập cộng đồng. Đồng thời triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý, số hóa biểu mẫu báo cáo và hồ sơ quản lý. Bên cạnh đó, giúp nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động trung tâm học tập cộng đồng năm 2023.

Trong hai ngày 18 và 19 tháng 4 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các quận huyện, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng phường/xã trên địa bàn Quận 4, Quận 7, Quận 8, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ thực hiện các mô hình học tập (Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng, Đơn vị học tập), hướng dẫn thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu theo lộ trình của Thành phố nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố học tập theo tiêu chí của UNESCO. Các báo cáo viên đã hướng dẫn ứng dụng công nghệ số và dạy học trực tuyến trong tổ chức các hoạt động giảng dạy và học tập góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội. Đồng thời hướng dẫn ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, báo cáo và hồ sơ lưu trữ. Bên cạnh đó các đại biểu được hướng dẫn tiêu chí đánh giá thực hiện xây dựng xã hội học tập, công dân học tập, công nhận quận/huyện học tập và khung năng lực thông tin phục vụ học tập suốt đời.

Sau lớp tập huấn tổ chức tại trung tâm GDNN-GDTX Quận 7, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn tại trung tâm GDTX Chu Văn An, trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Bình và trung tâm GDNN-GDTX Quận 12 cho các quận, huyện còn lại và Thành phố Thủ Đức.

Một số hình ảnh lớp tập huấn:

Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Trưởng phòng Phòng GDTXCNĐH phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Báo cáo viên báo cáo hướng dẫn các chuyên đề về các mô hình học tập Gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập chương trình 387

Báo cáo viên báo cáo hướng dẫn các chuyên đề về Quản lý TTHTCĐ và Đề án xây dựng XHHT; Cộng đồng học tập cấp xã theo Thông tư 44

Báo cáo viên báo cáo hướng dẫn các chuyên đề về công tác xóa mù chữ và sử dụng phần mềm quản lý

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

Các đại biểu tham gia làm việc nhóm

Các đại biểu tham gia làm việc nhóm

Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận

Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận

Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luận

Đại diện nhóm báo cáo kết quả thảo luậnLiên kết bài viết gốc