Ngày 26 tháng 4 năm 2023 tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 khối Ngoại ngữ – tin học, nhằm đánh giá những mặt làm được và những tồn tại, hạn chế để từ đó đề ra các giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ tin học trên địa bàn Thành phố. Với chủ đề: “Ngành giáo dục thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với hoàn cảnh dịch bệnh và mọi thay đổi của thực tiễn cuộc sống – Kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục – Tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính trong giáo dục và đào tạo”. Các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn thành phố đã cố gắng đảm bảo chất lượng đào tạo, phát triển theo định hướng đa dạng loại hình lớp học, tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới hình thức và phương pháp giảng dạy phù hợp tình hình mới, đảm bảo chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học nói riêng và đáp ứng nhu cầu học tập nói chung của học sinh và người lao động thành phố.

Hội nghị có sự tham dự của quý đại biểu và khách mời:

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ trì Hội nghị;

Ông Nguyễn Mỹ Phi Phụng, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố;

Các Ông, Bà là lãnh đạo các Phòng, Trung tâm trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Chủ đầu tư, Giám đốc các trung tâm ngoại ngữ tin học trên địa bàn Thành phố.

Bà Trần Thúy Trâm Quyên, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng;

Đại diện lãnh đạo của EMG Education, công ty Đại Trường Phát.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 đối với khối ngoại ngữ – tin học. Các đại biểu cũng được nghe báo cáo tham luận của các trung tâm ngoại ngữ tin học hoạt động tốt, giải pháp hiệu quả nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức quản lý dạy học, tuyển dụng và quản lý giáo viên người nước ngoài, quản trị đội ngũ nhân sự …Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và những đề xuất để tạo điều kiện hoạt động, phát triển khối ngoại ngữ tin học trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.

Hội nghị đã trao Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho 28 trung tâm đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động năm 2022.

          Một số hình ảnh của Hội nghị:

Chương trình văn nghệ chào mừng của thầy cô TT Anh ngữ Á Châu

Ông Cao Minh Quý, Trưởng phòng Phòng GDTX-CN&ĐH

tặng hoa cho đội văn nghệ

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa cám ơn

cho Bà Trần Thúy Trâm Quyên, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Bà Tạ Thị Minh Thư, Trưởng phòng QLCSGDNCL

báo cáo tổng kết hoạt động khối ngoại ngữ tin học năm 2022

Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó trưởng phòng Phòng GDTX-CN&ĐH

trình bày dự thảo phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Đại diện trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) báo cáo tham luận 

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy khen

cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động năm 2022

Ông Cao Minh Quý và Bà Tạ Thị Minh Thư trao giấy khen

cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động năm 2022

Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo Hội nghịLiên kết bài viết gốc