Thành phần tham dự:

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:

– Bà Vũ Thị Lệ Hằng – Chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non.

Về phía UBND thành phố Thủ Đức:

– Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ – Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND.

Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức:

– Bà Kiều Mỹ Chi – Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo.

Về phía UBND phường Trường Thạnh:

– Ông Nguyễn Thanh Liêm – Phó Bí Thư thường trực Đảng ủy phường.

– Ông Lê Nhựt Trường – Phó Chủ tịch phường Trường Thạnh.

 Về phía trường Mầm non Tam Đa:

– Bà Bà Nguyễn Thị Phương Đài – Hiệu trưởng trường.

Một số hình ảnh buổi lễ khánh thành:

 Liên kết bài viết gốc