Về việc thông tin kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính dành cho học sinh Trung học phổ thông (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; Giám đốc TT GDNN – GDTX thành phố và các quận, huyện) – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc