Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố và Tờ trình của UBND Thành phố về việc ban hành ban hành Nghị quyết quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2023 – 2024. Thời gian lấy ý kiến là 30 ngày kể từ ngày 28/4/2023. Rất mong quý tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến (file dự thảo đính kèm)

Ý kiến đóng góp gửi về Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo – Số điện thoại: 028.38298607 – Email: tklinh.sgddt@tphcm.gov.vn.Liên kết bài viết gốc