Thực hiện Kế hoạch số 798/KH-SGDĐT ngày 27 tháng 2 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức thi Nghề phổ thông cấp THCS và THPT năm học 2022 – 2023, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị các đơn vị lập danh sách đề xuất giáo viên tham gia công tác chấm thi thực hành Nghề phổ thông cấp THPT

     Xem thông báo đề xuất giáo viên: Tại đây

     Thời hạn đề xuất giáo viên tham gia công tác chấm thi thực hành nghề phổ thông: 04/5/2023Liên kết bài viết gốc