Thực hiện Kế hoạch số 798/KH-SGDĐT ngày 27 tháng 2 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch tổ chức thi Nghề phổ thông cấp THCS và THPT năm học 2022 – 2023, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị các đơn vị lập danh sách đề xuất giáo viên tham gia công tác coi thi Nghề phổ thông cấp THPT

     – Xem số lượng CBCT tại các Điểm thi: Tại đây

     – Xem thông báo đề xuất CBCT: Tại đây

     Thời hạn đề xuất giáo viên tham gia công tác coi thi Nghề phổ thông cấp THPT: 08/5/2023Liên kết bài viết gốc