Kính gửi:

 

 

 

 

– Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

– Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên;

– Hiệu trưởng trường có Phân hiệu Giáo dục thường xuyên.

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học hướng dẫn các Trung tâm GDTX, Trung tâm GDNN-GDTX, trường có Phân hiệu Giáo dục thường xuyên (sau đây gọi là Trung tâm) báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2023 như sau:

Các Trung tâm thực hiện báo cáo trực tuyến gồm:

1- Báo cáo tổng kết năm học 2022 – 2023 (theo mẫu file Word đính kèm), hình ảnh minh chứng các hoạt động của trung tâm trong năm học 2022-2023 (theo mẫu file PowerPoint đính kèm)

2- Các số liệu của năm học 2022 – 2023 (theo mẫu file Excel đính kèm).

3- Bảng tự chấm điểm thi đua năm học 2022 – 2023.

4- Báo cáo từng môn học (theo đề cương đính kèm), đề kiểm tra, ma trận đặc tả

Thời gian hoàn thành: 30/5/2023.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ THỰC HIỆN BÁO CÁOLiên kết bài viết gốc