Lưu ý: Giấy mời này thay thế Giấy mời số 1948/GM-SGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem danh sách Lãnh đạo Điểm thi Nghề cấp THPT năm học 2022-2023 – Khóa ngày 18.5.2023: Tại đây 

 Liên kết bài viết gốc