Căn cứ nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp THPT) thực hiên báo cáo cuối năm học 2022 – 2023 như sau:
    Chú ý:
    – Đối với các biểu mẫu báo cáo trực tuyến, đơn vị cần tải các tập tin đề cương để chuẩn bị trước nội dung và số liệu để nhập vào báo cáo.
    – Các đơn vị sử dụng email hcm.edu.vn để thực hiện các báo cáo trực tuyến. Các vấn đề cần hỗ trợ về tài khoản email hcm.edu.vn thì liên hệ Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục (Cô Đinh Thị Phương Thảo – 028 38291875).
    – Các nội dung chưa rõ, đơn vị liên hệ Phòng Giáo dục Trung học để được hướng dẫn.

    1. Báo cáo các đề án, chương trình năm học 2022 – 2023 (dành cho Trường Trung học)
    – Bấm vào liên kết để nhập báo cáo: Tại đây
    Thời hạn báo cáo: 26/05/2023

    2. Báo cáo cuối năm học 2022 – 2023 

    – Báo cáo dành cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT, Trường THCS, Trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS, THPT)
    – Bấm vào liên kết dưới đây để nhập báo cáo:Liên kết bài viết gốc