Nhằm chuẩn bị đủ sách giáo khoa cho năm học 2023 – 2024 tại các cơ sở giáo dục
    – Các đơn vị dự kiến số lượng sách giáo khoa cho học sinh các khối lớp 6, 7, 8, 10, 11 (theo QĐ UBNDTP) và sách giáo khoa cho thư viện (theo QĐ BGD) cho năm học 2023 – 2024
    – Thời hạn báo cáo, đăng ký: 16h00 ngày 12/5/2023
    Chú ý:
    – Đối với các biểu mẫu báo cáo, đăng ký trực tuyến, đơn vị cần tải các tập tin đề cương để chuẩn bị trước nội dung và số liệu để nhập vào báo cáo, đăng ký (file đính kèm).
    – Các đơn vị sử dụng email hcm.edu.vn để thực hiện các báo cáo, đăng ký trực tuyến. Các vấn đề cần hỗ trợ về tài khoản email hcm.edu.vn thì liên hệ Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục (Cô Đinh Thị Phương Thảo – 028 38291875).
    – Các nội dung chưa rõ, đơn vị liên hệ Phòng Giáo dục Trung học để được hướng dẫn.
    – Bấm vào liên kết dưới đây để nhập báo cáo, đăng ký:

    1. Dự kiến đăng ký số lượng sách giáo khoa trang bị cho thư viện năm học 2022 – 2023 (dành cho Trường Trung học)

    2. Dự kiến đăng ký số lượng sách giáo khoa các khối 6, 7, 8 năm học 2023 – 2024 (dành cho Phòng Giáo dục và Đào tạo)

    3. Dự kiến đăng ký số lượng sách giáo khoa khối 10 năm học 2023 – 2024 (dành cho Trường THPT, Trường phổ thông nhiều cấp học có cấp THPT)

    4. Dự kiến đăng ký số lượng sách giáo khoa khối 11 năm học 2023 – 2024 (dành cho Trường THPT, Trường phổ thông nhiều cấp học có cấp THPT)Liên kết bài viết gốc