Thành phần tham dự

  Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:

– Bà Lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc phụ trách Cấp học Mầm non;

– Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

– Bà Lý Thị Sương – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

– Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non.

    Về phía thành phố Thủ Đức và các quận, huyện:

– Ông Lưu Hồng Uyên – Trưởng phòng GDĐT Quận 6

– Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Mầm non phòng GDĐT;

– Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố;

– Hiệu trưởng trường Mầm non trực thuộc;

– Ban giám hiệu, Giáo viên trường mầm non công lập, ngoài công lập

   Báo cáo viên chuyên đề:

– Bà Lý Thị Sương – Phó trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

Một số hình ảnh của buổi họp:

 

 

 Liên kết bài viết gốc