Thực hiện Công văn số 2021/ SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Kỳ thi nghề phổ thông cấp THCS và THPT năm học 2022 – 2023, Phòng Giáo dục Trung học nhắc lại các đơn vị về công tác chuẩn bị và tổ chức coi thi, chấm thi Kỳ thi Nghề phổ thông cấp THPT
     1) Đối với các trường, trung tâm có đăng ký thí sinh dự thi Nghề cấp THPT, GV làm cán bộ coi, GV làm cán bộ chấm thi
     – Tải các danh sách thí sinh dự thi, danh sách CBCT, CBChT được phân công; kiểm tra và rà soát thông tin.
     – Thông báo GV làm CBCT có mặt 7g00 ngày 17/5/2023 tại Điểm thi để họp cán bộ coi thi; GV làm CBChT thực hành có mặt tại Điểm thi lúc 9g00 ngày 17/5/2023 để họp cán bộ chấm thi.
     – Thông báo cho thí sinh dự thi có mặt tại Điểm thi lúc 6g30 ngày 18/5/2023

     2) Đối với các trường, trung tâm được chọn làm Điểm thi
     – Tải các danh sách dự thi, danh sách CBCT, CBChT được phân công; kiểm tra và rà soát thông tin (số liệu các Điểm thi).
     – Tổ chức họp Điểm thi ngày 17/5/2023 (7g00: Họp cán bộ coi thi; 9g00: Họp cán bộ chấm thi).
     – Tổ chức thi Lý thuyết theo hướng dẫn của Nghiệp vụ 01 (văn bản, biên bản, biểu mẫu của Điểm thi).
     – Tổ chức thi Thực hành theo hướng dẫn của từng môn thi (Trong quá trình tổ chức, gặp vấn đề khó khăn thì liên hệ với các anh chị chuyên viên phụ trách môn để được được giải đáp).Liên kết bài viết gốc