Có điều chỉnh địa điểm tập huấn Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, địa chỉ 90M, Tổ 39, KP3,Phường Hiệp Thành, Quận 12 (thay cho địa điểm TT GDNN-GDTX Quận 12 do làm điểm thi nghề).

Liên kết bài viết gốc