Kế hoạch thực hiện Đề án đo lường chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ công tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (Kính gửi: Trưởng phòng GD&ĐT thành phố và các quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học) – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc