ĐẢNG BỘ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN –

CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC

 

BẢN TIN

CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN –

CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN NĂM 2023

 

Trong không khí hân hoan kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), trải qua thời gian rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành của quần chúng Nguyễn Hồng Hà, ngày 19 tháng 5 năm 2023, Chi bộ Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Hồng Hà, chuyên viên Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học – Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đại biểu tham dự Lễ kết nạp đảng viên:

Đồng chí Võ Phi Rạng Đông – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo.
– Đồng chí Nguyễn Mỹ Phi Phụng – Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.
– Cùng với sự có mặt của các đồng chí là đại diện Chi bộ các phòng thuộc Sở và hiện diện đủ 12/12 Đảng viên của Chi bộ Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học gồm 03 Đảng viên Trung tâm GDTX Tiếng Hoa và 09 Đảng viên Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học.
        Tại Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Hồng Hà, đồng chí Võ Phi Rạng Đông – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định kết nạp đảng và phát biểu chúc mừng đảng viên mới.
Đồng chí Cao Minh Quý, Bí thư chi bộ Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học giao nhiệm vụ và phân công đảng viên chính thức tiếp tục bồi dưỡng giúp đỡ cho đồng chí Nguyễn Hồng Hà sau khi kết nạp đảng. Quần chúng Nguyễn Hồng Hà đã tuyên thệ trước cờ đảng, cờ tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước tất cả đảng viên dự Lễ kết nạp đảng.

Chi bộ Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học vinh dự nhận được hoa chúc mừng của Đảng ủy Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh và Chi bộ các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Vài hình ảnh Lễ kết nạp đảng viên mới:

1. Hình 1, 2: Đảng viên chào cờ.

2. Hình 3: Đồng chí Võ Phi Rạng Đông – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định kết nạp đảng cho quần chúng Nguyễn Hồng Hà.

3. Hình 4: Quần chúng Nguyễn Hng Hà tuyên thệ trước cờ đảng, cờ tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và trước tất cả đảng viên dự Lễ kết nạp đảng.

4. Hình 5: Đồng chí Võ Phi Rạng Đông – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo.

5. Hình 6: Đồng chí Cao Minh Quý, Bí thư chi bộ Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học phát biểu.

6. Hình 7, 8, 9, 10, 11: Lãnh đạo và đại diện Chi bộ các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng.

 Liên kết bài viết gốc