Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2023 nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo và tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi giải trí cho học sinh, học viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố trong hè năm 2023.


Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị căn cứ tình hình thực tế của đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2023 an toàn, bổ ích, hiệu quả.

Tác giả: LÊ VĂN TRƯỜNG

Người đăng tin: LÊ VĂN TRƯỜNG

Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởngLiên kết bài viết gốc