Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện Chương trình Ngày hội “Sách trao tay – Cầu nối yêu thương” lần thứ 15, năm 2023


Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch Chương trình Ngày hội “Sách trao tay – Cầu nối yêu thương” lần thứ 15 hiệu quả.

Tác giả: LÊ VĂN TRƯỜNG

Người đăng tin: LÊ VĂN TRƯỜNG

Nguồn tin: Phòng Chính trị tư tưởngLiên kết bài viết gốc