Giấy mời số 3088/GM-SGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2023 về việc Tham dự tập huấn công tác tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập – Phòng Quản lý Cơ sở giáo dục Ngoài công lập

Liên kết bài viết gốc