Thư mời Tập huấn Nghiệp vụ Thanh tra công tác Chấm thi, Chấm phúc khảo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Năm 2023. Đề nghị Thủ trưởng đơn vị thông báo đến các Lãnh đạo, chuyên viên, giáo viên được cử tham gia công tác thanh tra tham gia tập huấn đầy đủ theo thành phần và thời gian.

Liên kết bài viết gốc