Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:

 • Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức, các quận, huyện;
 • Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông công lập;
 • Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục
  nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên;
 • Trợ lý thanh niên phòng Giáo dục và Đào tạo, trường Trung học phổ thông công lập, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục
  nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

Đến tham dự buổi họp giao ban về công tác triển khai Kế hoạch hè 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố.

 • Thời gian: 8g00, thứ Ba, ngày 04 tháng 7 năm 2023;
 • Địa điểm: Phòng họp 2.1 – Sở Giáo dục và Đào tạo – Số 66 – 68 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Chủ trì: Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.Liên kết bài viết gốc