Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Ngày 30/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi Lễ triển khai Quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý các đơn vị trực thuộc Sở.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của:

Ông Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông  Lê Hoài Nam – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Võ Phi Rạng Đông – Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy.

Ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông  Nguyễn Minh Quốc Bảo – Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng các Ông/bà là lãnh đạo đại diện các Phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Danh sách cán bộ được điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong buổi lễ trao quyết định:

TT

GT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh hiện tại

Đơn vị đảm nhiệm chức vụ/chức danh hiện tại

Chức vụ

bổ nhiệm

Đơn vị đảm nhiệm chức vụ mới bổ nhiệm

1

Ông

Trần Thanh Bình

Chánh Thanh tra

Thanh tra

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hiệu trưởng

Trường

THPT Mạc Đĩnh Chi

2

Ông

Ca Thanh Tòng

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Mạc Đĩnh Chi

Hiệu trưởng

Trường

THPT Vĩnh Lộc

3

Ông

Nguyễn Văn Ba

Giáo viên trung học

Trường

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

4

Lê Thị Hà Giang

Giáo viên trung học

Trường

THPT Thanh Đa

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Thanh Đa

5

Ông

Nguyễn Quốc Dũng

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Nguyễn Công Trứ

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Nguyễn Công Trứ

6

Trần Thị Dũ

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Trần Phú

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Trần Phú

7

Nguyễn Thị Quế Hương

Phó Hiệu trưởng

Trường

Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu

Phó Hiệu trưởng

Trường

Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu

 8 Ông Võ Nhựt Thành  Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Phú Hòa

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Phú Hòa

 9 Ông Lê Minh Hùng  Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Củ Chi

Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Củ Chi

 10  Ông Bùi Xuân Hải  Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Tân Thông Hội

 Phó Hiệu trưởng

Trường

THPT Tân Thông Hội

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

  

Ông Tống Phước Lộc – Trưởng phòng TCCB đọc các quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

Ông Nguyễn Văn Hiếu trao quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại

  

Ông Nguyễn Văn Hiếu  phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho cán bộ

  

 

Cán bộ vừa nhận quyết định phát biểu nhận nhiệm vụ   

     

 Liên kết bài viết gốc