Thực hiện chương trình hành động của Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Kinh tế, Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức chuỗi hội thảo hiến kế xây dựng chính sách phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực ngành logistics, tài chính, kế toán, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Đây là cơ hội xây dựng môi trường trao đổi, chia sẻ học thuật, nghiên cứu khoa học giữa các chuyên gia, nhà nghiên cứu từ các trường Đại học, Cao đẳng, đơn vị nghiên cứu, đơn vị quản lý nhà nước, doanh nghiệp về phát triển nguồn nhân lực nhóm ngành logistics, tài chính, kế toán, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, trên cơ sở các ý kiến tại Hội thảo, hình thành các khuyến nghị xây dựng chính sách, giải pháp để phát triển nguồn nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của xã hội và sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp, chuyển đổi số và hậu đại dịch COVID-19.

Các nhóm chủ đề của hội thảo:

– Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực nhóm ngành Logistics, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp, Kinh doanh quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh;

– Các yêu cầu về năng lực để đáp ứng khả năng làm việc trong môi trường quốc tế đối với nguồn nhân lực nhóm ngành Logistics, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp, Kinh doanh quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh;

– Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Thành phố Hồ Chí Minh trong việc nâng cao năng lực nguồn nhân lực nhóm ngành Logistics, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị doanh nghiệp, Kinh doanh quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh để đáp ứng khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Với định hướng phát triển TPHCM trở thành TP thông minh, trung tâm tài chính và trung tâm dịch vụ của cả nước và của khu vực Đông Nam Á, nhu cầu nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu của TP theo định hướng là rất cấp thiết. Vì vậy, các trường đại học trên địa bàn có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho sự phát triển của TP, không chỉ ở hiện tại mà trong tương lai, đặc biệt là cho những ngành mà TP định hướng phát triển trong thời gian tới.

GS Nguyễn Minh Hà nhấn mạnh: “Chuỗi hội thảo xây dựng chính sách phát triển nguồn nhân lực kinh tế cho TPHCM là khởi đầu cho sự gắn kết giữa đào tạo của các trường đại học và nhu cầu việc làm của các ngành mà TPHCM tập trung phát triển theo hướng hội nhập quốc tế”.

GS. Nguyễn Minh Hà – Hiệu trưởng trường Đại học Mở phát biểu tại hội thảo

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm và nhiều bài tham luận đến từ các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực kinh tế của các đơn vị như ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế, ĐH Mở TPHCM, ĐH Ngân hàng, ĐH Công nghệ TPHCM… Những bài tham luận xoay quanh góc nhìn khoa học về các vấn đề thực trạng chất lượng nguồn nhân lực, từ đó đưa ra các kiến nghị, bài học dựa trên cơ sở nghiên cứu và kinh nghiệm quốc tế. Trên cơ sở các bài tham luận, sự chia sẻ từ các diễn giả khách mời có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, quản trị và phát triển nguồn nhân lực cùng những bài tham luận, hội thảo kỳ vọng đóng góp các giải pháp đột phá đối với quá trình phát triển bền vững của TPHCM.

Toàn cảnh hội thảo

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử TPHCM và trường Đại học Mở TPHCM)Liên kết bài viết gốc