HỘI THẢO: “Những đặc trưng và yêu cầu đối với nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàng” và “Giải pháp thực hiện đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàng”

Trong khuôn khổ của Đề án, nhằm trao đổi và lấy ý kiến của các học giả trong lĩnh vực giáo dục và các doanh nghiệp sử dụng nhân lực trình độ quốc tế để làm rõ những đặc trưng, yêu cầu và mong muốn đối với nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hội thảo với hai chủ đề:

  • Chủ đề 1“Những đặc trưng và yêu cầu đối với nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàng”.
  • Chủ đề 2“Giải pháp thực hiện đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàng”.

Với mục tiêu đào tạo nhân lực bậc đại học và sau đại học có trình độ quốc tế, góp phần phát triển lực lượng lao động có chất lượng cao, từ đó giúp tạo ra lợi thế cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế cho Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung trong quá trình hội nhập trong chuồi giá trị toàn cầu, Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã triển khai xây dựng Đề án Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế, trong đó giao cho Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) chủ trì nhiệm vụ xây dựng Đề án Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàng.

            ( Nguồn: Trường Đại học Kinh tế TPHCM)Liên kết bài viết gốc