Được sự chấp thuận của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố và Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 25/7/2023, Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội diễn ra trong hai ngày (25 và 26/7/2023) tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội đã vinh dự được đón tiếp và tiếp nhận sự chỉ đạo từ đồng chí Lê Thị Kim Thúy – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Ngọc Ân – Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu – Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra Đại hội cũng vinh dự được đón tiếp các đồng chí đại diện Công đoàn Giáo dục các tỉnh bạn, các đồng chí đại diện Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện và đặc biệt là sự có mặt của 200 đại biểu thuộc các CĐCS trực thuộc Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Trong ngày làm việc đầu tiên, Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố đã báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn ngành khóa XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng nhiệm vụ khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đoàn chủ tịch đã trình bày đề án nhân sự, biểu quyết thông qua số lượng cơ cấu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; tiến hành bầu cử và công bố 19 thành viên Ban Chấp hành; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp cho văn kiện Đại hội Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố lần thứ XII. Bầu cử và công bố 09 đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XII và 01 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XVI. Cũng trong ngày làm việc đầu tiên này, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Thành phố Khóa XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã tiến hành phiên họp đầu tiên đề bầu ra các thành viên trong Ban Thường vụ, các chức danh Phó Chủ tịch, các thành viên trong Ủy ban Kiểm tra công đoàn và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

I. Danh sách Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

1. Nguyễn Mỹ Phi Phụng                    – Phó Chủ tịch

2. Nguyễn Thị Thu Nguyệt                 – Phó Chủ tịch

3. Lê Hoài Nam                                   – Ủy viên Ban Thường vụ

4. Lưu Thiên Đức                                – Ủy viên Ban Thường vụ

5. Phan Trần Đăng Đại                       – Ủy viên Ban Chấp hành

6. Cao Minh Quý                                – Ủy viên Ban Chấp hành

7. Tiền Mỹ Tú                                     – Ủy viên Ban Chấp hành

8. Nguyễn Trần Khánh Bảo                – Ủy viên Ban Chấp hành

9. Đào Văn Tám                                 – Ủy viên Ban Chấp hành

10. Nguyễn Thị Thúy Mừng               – Ủy viên Ban Chấp hành

11. Phạm Thị Thanh Vân                   – Ủy viên Ban Chấp hành

12. Đào Triêu Dương Phượng Minh    – Ủy viên Ban Chấp hành

13. Lâm Viết Dũng                             – Ủy viên Ban Chấp hành

14. Tạ Công Lâm Quốc Hùng             – Ủy viên Ban Chấp hành

15. Lê Phương Thảo                                     – Ủy viên Ban Chấp hành

16. Đỗ Thị Đan Thùy                         – Ủy viên Ban Chấp hành

17. Dương Đình Ngọc Báu                           – Ủy viên Ban Chấp hành

18. Nguyễn Văn Hiệp                         – Ủy viên Ban Chấp hành

19. Nguyễn Phương Yến Mai              – Ủy viên Ban Chấp hành

II. Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố khoá XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

1. Lưu Thiên Đức                                – Chủ nhiệm

2. Nguyễn Thị Thanh Hằng                – Ủy viên

3. Ngô Văn Hiệp                                 – Ủy viên

4. Nguyễn Tấn Đạt                             – Ủy viên

5. Trần Thị Trung Hiếu                       – Ủy viênLiên kết bài viết gốc