Bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên mầm non về giáo dục phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội cho trẻ, thực hiện theo Dự án "Học tập và kỹ năng cho trẻ em" Quý 2,3 năm 2023 nguồn kinh phí Unicef. – Phòng Mầm Non

Liên kết bài viết gốc