Ngày 31 tháng 7 năm 2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. Tên nhiệm vụ: “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàng” do Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì nhiệm vụ. Chủ nhiệm nhiệm vụ là Tiến Sĩ Đinh Thị Thu Hồng.

            Thành phần Hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ gồm:

            1. GS. TS. Nguyễn Thị Cành, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Chủ tịch Hội đồng

            2. TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Hội trưởng các trường Đại học, Phó Chủ tịch Hội đồng

            3. TS. Nguyễn Tấn Phúc, Trường Đại học Ngân hàng, Phản biện

            4. PGS. TS. Nguyễn Thị Mỹ Linh, Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Tài chính – Marketing, Phản biện

            5. PGS. TS. Nguyễn Thuấn, Trường Đại học Mở TPHCM, Ủy viên

            6. PGS. TS. Vương Đức Hoàng Quân, Viện Khoa học Vệ sinh và An toàn Lao động, Ủy viên

            7. Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám dốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên

            8. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Sở Khoa học và Công nghệ, Thư ký hành chính

            Hội đồng tư vấn nghiệm thu đã nghe TS. Đinh Thị Thu Hồng báo cáo kết quả nghiên cứu, sau đó các thành viên Hội đồng đã tổ chức đánh giá và cho ý kiến về kết quả nghiên cứu đề tài “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Tài chính – Ngân hàng” thuộc đề án thành phần số 05 thuộc Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (08 ngành) giai đoạn 2020 – 2035 và Đại học chia sẻ.

  Kết quả đánh giá của Hội đồng nghiệm thu: ĐẠT

            Một số hình ảnh hoạt động: 

Hình 1: Các thành viên Hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tham dự buổi họp

 

Hình 2:  TS. Đinh Thị Thu Hồng – chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả nghiên cứu

Hình 3: Các thành viên Hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ

 Liên kết bài viết gốc