Giấy mời tham dự khảo sát, đánh giá đội ngũ GVNG; tài liệu tập huấn chương trình Ngoại ngữ tin học; các hoạt động phát triển văn hóa đọc (Lãnh đạo PGD&ĐT, TT GDTX CVA, TT GDNN-GDTX Phú Nhuận và Tp Thủ Đức, TT Anh ngữ QT Apollo, Ngoại ngữ Chuyên Anh) – Phòng GDTX

Liên kết bài viết gốc