Chiều ngày 07/8/2023, tại Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Quận 12, Đội dự thi gồm các đồng chí Phạm Xuân Bách, Trương Nguyễn Hồng Châu, Tạ Thị Thu Phương thuộc Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Quận 12 đã đại diện Ban Tuyên giáo Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tham dự phần thi trực tuyến, vòng loại cấp thành phố Hội thi “Công dân thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023 do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức.

Đội dự thi tham gia trả lời 50 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 25 phút gồm các nội dung: Tìm hiểu về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ; các nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; Đề cương Văn hóa Việt Nam; kết luận của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Trung ương Đảng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và các nội dung lãnh đạo của Đảng bộ thành phố trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Những nội dung kiến thức chung về lịch sử văn hóa của vùng đất Sài Gòn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh; thành tựu phát triển về văn hóa thành phố sau 37 năm đổi mới; chiến lược phát triển văn hóa thành phố đến năm 2030; các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử văn hóa, các địa điểm văn hóa nổi bật của thành phố và các địa phương trực thuộc thành phố; các loại hình nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật đương đại nổi bật trên địa bàn thành phố…

Trước đó, Đội dự thi đã hoàn thành phần thi thiết kế inforgraphic nhằm tuyên truyền, giới thiệu Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và thực hiện clip trailer giới thiệu về Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn An Ninh tại phường Trung Mỹ Tây, Quận 12.

Hội thi “Công dân thành phố với hành trình văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2023 nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác.

Thông qua Hội thi tạo môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu những cách làm hay của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; giúp cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ hiểu rõ hơn về vị trí vai trò quan trọng của văn hóa, nghệ thuật; tìm hiểu, giới thiệu các thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố; hiến kế nhằm đưa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ đến gần với Nhân dân.

Đồng chí Trần Nguyên Thục (Bí thư, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Quận 12) và đại diện Văn phòng Đảng ủy cổ động đội dự thi. 

 

Link tải clip  trailer giới thiệu về Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn An Ninh

 Liên kết bài viết gốc