Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế số 07 ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về phối hợp giữa Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo với Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy và các tổ chức liên quan trong xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức chính trị xã hội và lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục. – Đảng ủy Sở

Liên kết bài viết gốc