Hội
thi đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp lãnh đạo và sự
nhiệt tình hưởng ứng của đội ngũ giáo viên, sự ủng hộ đồng thuận của cha mẹ
trẻ, người chăm sóc trẻ.

Qua hội
thi giáo viên có nhận thức sâu sắc hơn về xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường,
gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ là việc làm vô
cùng quan trọng; các đơn vị có cơ hội giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, những
sáng kiến, mô hình hay để học tập lẫn nhau trong và ngoài quận/huyện, thành
phố. Hội thi đã định hướng cho các cơ sở giáo dục mầm non đẩy mạnh công tác tuyên truyền;
xây dựng mối quan hệ tích cực đối với gia đình trẻ.


99 giáo viên được công nhận Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố (trong đó có 10 giải
nhất; 20 giải nhì; 30 giải ba và 39 giải khuyến khích).

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện:

Sở Giáo dục và Đào tạo

  • Bà Lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;
  • Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng GDMN;
  • Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng phòng GDMN;
  • Cùng các chuyên viên các phòng Ban Sở GDĐT.

Quận, huyện và thành phố Thủ Đức

  • Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách mầm non của 22 phòng GDĐT;
  • Đại diện lãnh đạo các trường mầm non trên địa bàn thành phố;
  • 99 giáo viên MN đạt thành tích cao.

Một số hình ảnh trong lễ Tổng kết

 

 Liên kết bài viết gốc