HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2023 -2024 GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Ngày 17 tháng 8 năm 2023, tại trung tâm GDNN- GDTX quận Phú Nhuận, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học 2023 – 2024 cho 137 cán bộ quản lý, tổ trưởng tổ GDTX và cán bộ phụ trách công tác giáo vụ học vụ các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX, trường có phân hiệu GDTX.

Hội nghị nhằm hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình Giáo dục thường xuyên theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học 2023 – 2024, kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, hoạt động thư viện, thực hành thí nghiệm, hồ sơ học vụ, công tác quản lý tổ chức dạy và học, hướng dẫn công tác kiểm tra đánh giá kết quả rèn luyện và học tập của học viên, hướng dẫn triển khai công tác chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của các Trung tâm, công tác số hóa hồ sơ sổ sách, xây dựng hồ sơ số trong quản lý dạy và học. Qua hội nghị các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDNN, trường có phân hiệu GDTX tổ chức xây dựng kế hoạch, các văn bản chỉ đạo công tác dạy học, thực hiện chương trình GDTX năm học 2023-2024 đầy đủ, đúng quy định.

Một số hình ảnh hội nghị:

Hình 1: Đại biểu tham dự Hội nghị

Hình 2: Đại biểu tham dự Hội nghị

Hình 2: Ông Phạm Phương Bình – chuyên viên phòng GDTXCNĐH báo cáo hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình Giáo dục thường xuyên, kế hoạch giáo dục, đề án vị trí việc làm, quy chế tổ chức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, CSDL ngành

Hình 3: Ông Đào Phi Trường – chuyên viên phòng GDTXCNĐH hướng dẫn thực hiện chương trình xóa mù chữ và công tác phối hợp Phòng GDĐT, Hội khyến học, TT HTCĐ; Công tác hồ sơ thiết bị, thực hành thí nghiệm, thư viện, sách giáo khoa; Xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục theo yêu cầu của chương trình giáo dục, đào tạo; Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

 

Hình 4: Ông Nguyễn Đăng Khoa – chuyên viên phòng GDTXCNĐH hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, liên kết đào tạo; Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; Kiểm định chất lượng giáo dục

Hình 5: Ông Nguyễn Mạnh Cường – chuyên viên phòng GDTXCNĐH hướng dẫn xây dựng kế hoạch quản lý hồ sơ giáo vụ học vụ, hồ sơ quản lý hoạt động dạy học, công tác, công tác giáo dục đạo đức cho học viên và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Hình 6: Đại diện công ty CP công nghệ MegaEdu giới thiệu về hệ thống phần mềm MegaEdu trong số hóa quản lý hoạt động nhà trường

Hình 7: Đại diện công ty TNHH phát triển và ứng dụng công nghệ Bách Khoa giới thiệu về Hệ thống giáo dục trực tuyến LMS360 E-Learning và kho học liệu số.

Hình 8: Bà Trần Thị Kim Thanh – Phó trưởng phòng Phòng GDTXCNĐH phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 Liên kết bài viết gốc