Nhằm chuẩn bị cho Hội nghị chuyên đề các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Giáo dục Đại học và một số kết quả thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW, Chương trình hành động số 46-CTrHĐ/TU trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”. Ngày 23 tháng 8 năm 3023, Đồng chí Dương Anh Đức – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học đã chủ trì phiên họp thông qua công tác chuẩn bị Hội nghị chuyên đề các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 8 năm 2023. Đại diện Hội đồng Hiệu trưởng các khối ngành đã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023 theo Kế hoạch số 1221/KH-HĐHT, tiến độ thực hiện Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (8 ngành) và Đại học chia sẻ theo Kế hoạch 435/KH-UBND, một số kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW và Chương trình hành động số 46-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW.

Hình 1: Các đại biểu tham dự buổi họp

Hình 2: Tổ giúp việc Hội đồng Hiệu trưởng báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị

Hình 3: Đại diện Hội đồng Hiệu trưởng các khối ngành báo cáo kết quả hoạt động

 Liên kết bài viết gốc