Tham dự buổi tiếp đoàn có sự hiện diện:

Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 10

Bà Lê Kim Tuyết – Chuyên viên.

Phòng Giáo dục và Đào tạo Đô Lương, tình Nghệ An

Trần Thị Như Ngọc – Phó Trưởng phòng;

Cùng các chuyên viên Phòng GD&ĐT, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên các trường trên địa bàn huyện Đô Lương.

Trường Mầm non Thành Phố                         

Bà Mai Yến Hằng – Hiệu trưởng;

Bà Nguyễn Thị Lê Phú – Phó Hiệu trưởng;

Bà Lại Thị Nguyên Nhung – Phó Hiệu trưởng;

Cùng tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường.

Trường Mầm non Măng Non I       

Bùi Cát Thụy – Hiệu trưởng;

Nguyễn Thị Trúc Thủy – Phó Hiệu trưởng;

Nguyễn Trần Minh Nhựt – Phó Hiệu trưởng;

Cùng tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường.

Một số hình ảnh của Đoàn.

 Liên kết bài viết gốc