Tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 6, trường mầm non Rạng Đông Quận 6, trường mầm non Việt, lớp mầm non Bánh Táo đã trình bày tóm lược kế hoạch năm học 2023-2024. Sau khi nghe trình bày, các đại biểu tham dự hội nghị đã góp ý về thể thức, nội dung và các nhiệm vụ trọng tâm. Qua Hội nghị các quận, huyện và thành phố Thủ Đức nắm rõ hơn về cách thức xây dựng kế hoạch riêng, đặc thù của từng đơn vị.

Tham dự Hội nghị:

Sở Giáo dục và Đào tạo

  • Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng GDMN;
  • Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng phòng GDMN;
  • Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Trưởng phòng KH-TC;
  • Đại diện văn phòng Đảng ủy, cùng các chuyên viên phòng Giáo dục Mầm non.

 Quận, huyện và thành phố Thủ Đức

  • Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách mầm non của 22 phòng GDĐT.
  • Hiệu trưởng trường mầm non trực thuộc.

Một số hình ảnh

 

 

 

 

 

 Liên kết bài viết gốc