Ngày 29 tháng 8 năm 2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. Tên nhiệm vụ: “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Công nghệ thông tin – Truyền thông” do Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì nhiệm vụ. Chủ nhiệm nhiệm vụ là PGS. TS. Trần Thiên Phúc.

            Thành phần Hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ gồm:

            1. PGS. TS. Trần Tiến Khoa, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, Chủ tịch Hội đồng

            2. TS. Nguyễn Thị Minh Hồng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư Phạm TPHCM, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học, Phó Chủ tịch Hội đồng

            3. TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin, Phản biện

            4. PGS. TS. Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Phản biện

            5. TS. Lê Quốc Cường, Phó Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Ủy viên

            6. Ths Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học TPHCM, Ủy viên

            7. TS. Nguyễn Hữu Lợi, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên

            8. Ths Trịnh Thái Xiêm, Sở Khoa học và Công nghệ, Thư ký hành chính

            Hội đồng tư vấn nghiệm thu đã nghe PGS. TS. Trần Thiên Phúc báo cáo kết quả nghiên cứu, sau đó các thành viên Hội đồng đã tổ chức đánh giá và cho ý kiến về kết quả nghiên cứu đề tài “Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Công nghệ thông tin – Truyền thông” thuộc đề án thành phần số 01 thuộc Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (08 ngành) giai đoạn 2020 – 2035 và Đại học chia sẻ.

  Kết quả đánh giá của Hội đồng nghiệm thu: ĐẠT

           Một số hình ảnh hoạt động:

Hình 1: Các thành viên Hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tham dự buổi họp

  

 Hình 2:  PGS. TS Trần Thiên Phúc – chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả nghiên cứu

Hình 3: Các thành viên Hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ làm việc

Hình 4: Các thành viên Hội đồng tư vấn nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ làm việcLiên kết bài viết gốc