Nhằm bồi dưỡng kiến thức công tác nghiệp vụ về an ninh trật tự, an toàn trường học, nghiệp vụ ứng xử, nhận diện và xử lý các tình huống phát sinh phù hợp tại khu vực trường học.

Cung cấp kiến thức pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ; được thông tin về thủ đoạn của tội phạm và cách nắm tình hình bảo vệ tốt cơ quan.

– Các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và quy trình bảo vệ an ninh trật tự trong phạm vi cơ quan, trụ sở.

– Bồi dưỡng các kỹ năng tự vệ cơ bản cho nhân viên làm công tác bảo vệ tại các cơ sở giáo dục.

Ngày 8 tháng 9 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo  tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố hè năm 2023.

Đến tham dự có sự hiện diện:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo:

Hình 1: Bà Cao Thị Thiên Phúc – Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, phát biểu khai mạc tập huấn.

Hình 2: Bà Cao Thị Thiên Phúc – Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, tặng hoa cho báo cáo viên.

Hình 3 và 4: Bà Nguyễn Hồng Vân – Trưởng Phòng Công chức, viên chức – Sở Nội vụ, báo cáo chuyên đề 1.

Hình 5: Thiếu tá Võ Ngọc Toản – Cán bộ Phòng PA03 báo cáo chuyên đề 2.

Các hình nh khácLiên kết bài viết gốc