Mời các Ông (Bà), các Thầy (Cô) có thành tích tiêu biểu thực hiện tốt Chương trình “Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập” năm 2023 với chủ đề “Hội nhập – Phát triển” tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2022 – 2023, Triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 – 2024 để nhận tuyên dương, khen thưởng.

Liên kết bài viết gốc