Ngày 14 tháng 9 năm 2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp Hội đồng Tư vấn Giám định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. Tên nhiệm vụ: “Đề án Đại học chia sẻ” do Trường Đại học Công nghệ thông tin làm tổ chức chủ trì. Chủ nhiệm nhiệm vụ là PGS.TS. Vũ Đức Lung, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ thông tin.

 Thành phần Hội đồng Tư vấn Giám định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ theo Quyết định số 551/QĐ-SKHCN ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ gồm:

  1. GS. TS. Sử Đình Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Kinh tế, Chủ tịch Hội đồng.

  2. GS. TS. Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Sư phạm, Phản biện.

3. PGS. TS. Trần Minh Triết, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Phản biện.

  4. PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Sức khỏe, Ủy viên.

  5. PGS. TS. Lê Vũ Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Luật,  Ủy viên.

  6. PGS. TS. Lê Chi Lan, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn,  Ủy viên.

  7. TS. Nguyễn Hữu Lợi, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên

  8. KS. Nguyễn Thị Thanh Hằng, Sở Khoa học và Công nghệ, Thư ký hành chính

  Hội đồng Tư vấn Giám định đã nghe PGS.TS. Vũ Đức Lung báo cáo kết quả triển khai thực hiện giai đoạn 1 của đề án, sau đó các thành viên Hội đồng đã tổ chức đánh giá và cho ý kiến về “Đề án Đại học chia sẻ”,  thuộc Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (08 ngành) giai đoạn 2020 – 2035 và Đại học chia sẻ.

               Một số hình ảnh hoạt động:

Hình 1: Các thành viên Hội đồng Tư vấn Giám định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tham dự buổi họp

Hình 2:  PGS.TS. Vũ Đức Lung, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ thông tin, Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả nghiên cứu giai đoạn 1 Đề án Đại học chia sẻ

Hình 3: Thành viên Hội đồng Tư vấn Giám định phát biểu ý kiến

 Liên kết bài viết gốc