Nhằm thực hiện Kế hoạch năm học 2023 – 2024, ngày 15 tháng 9 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Quận 7 tổ chức Hội nghị góp ý Kế hoạch giáo dục năm học 2023 – 2024 đối với Giáo dục thường xuyên. Thành phần tham dự Hội nghị gồm có:

 Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo:

 – Ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ trì Hội nghị.

 – Ông Nguyễn Trần Khánh Bảo – Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục.

 – Ông Cao Minh Quý – Trưởng phòng Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học.

 – Ông Đoàn Huỳnh Xuân Tưởng – Phó Chánh thanh tra, Phụ trách chung Thanh tra Sở.

 – Ông Nguyễn Kim Luyện – Phó Trưởng phòng Phòng Chính trị tư tưởng.

 – Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ.

 – Bà Trần Thị Kim Thanh – Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học.

 – Các Ông, Bà chuyên viên các Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

 Về phía Quận 7:

 – Bà Nguyễn Thị Bé Ngoan – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận.

 – Ông Đặng Nguyễn Thịnh – Quận ủy viên, Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo.

 – Bà Tống Thị Kim Điền – Chủ tịch Hội Khuyến học Quận.

 – Bà Nguyễn Thị Hồng Loan – Trưởng phòng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

 Hội nghị còn có sự tham gia của các đại biểu là Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Giám đốc các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm GDNN-GDTX, Hiệu trưởng các trường có phân hiệu Giáo dục thường xuyên; các Ông, Bà trong Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn, Trợ lý thanh niên của trung tâm GDNN-GDTX Quận 7.

Hình 1: Đại biểu tham dự Hội nghị

 Năm học 2023 – 2024 với chủ đề: Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trung tâm GDNN-GDTX Quận 7 nói riêng, khối Giáo dục thường xuyên của Thành phố nói chung đã xây dựng Kế hoạch giáo dục với nhiều giải pháp nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục đào tạo; đa dạng hóa hoạt động đáp ứng theo yêu cầu của người học; đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá theo năng lực học viên; đầu tư trang thiết bị và cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy; tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng, văn thể mỹ cho học viên; đổi mới công tác quản lý; xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng triển khai Chương trình GDTX theo Chương trình GDPT 2018; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý và dạy học, xây dựng kho học liệu số, bài dạy số; triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh sau Trung học cơ sở; tổ chức các lớp dạy nghề ngắn hạn, sơ cấp và trung cấp …

 Sau khi nghe báo cáo kết quả đạt được năm học 2022 – 2023 và Kế hoạch giáo dục năm học 2023 – 2024 của trung tâm GDNN-GDTX Quận 7, các đại biểu đã thảo luận và góp ý các nội dung, giải pháp cũng như chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại đơn vị.

Hình 2: Thầy Nguyễn Trần Khánh Bảo – Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Dương Trí Dũng  – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị cần bám sát chủ đề năm học, đặc biệt quan tâm đến “Đoàn kết” và “Đổi mới”. Thủ trưởng các đơn vị cần chủ động trong xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp sát với thực tiễn của đơn vị, cần mạnh dạn đổi mới trong quản lý, quan tâm đến nâng cao trình độ và chất lượng chuyên môn của đội ngũ giáo viên. Để thực hiện có hiệu quả chương trình GDPT 2018, thủ trưởng các đơn vị cần rà soát và triển khai thực hiện các yêu cầu về đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất. Cần quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, an toàn trường học và xây dựng trường học hạnh phúc mà Sở Giáo dục và Đào tạo đang triển khai thực hiện. Các đơn vị cần triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động do Bộ ban hành.

Hình 3: Thầy Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Bé Ngoan – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận 7 chúc mừng những thành tích đạt được của trung tâm GDNN-GDTX Quận 7, ghi nhận những kiến nghị của các đại biểu để từ đó Lãnh đạo Quận chỉ đạo hoạt động của Trung tâm GDNN-GDTX Quận 7 sát với thực tiễn.

Hình 4: Bà Nguyễn Thị Bé Ngoan – Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Quận 7 phát biểu tại Hội nghị

 Hội nghị đã chứng kiến Trung tâm GDNN-GDTX Quận 7 ký kết Quy chế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Quận và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 7 nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chương trình hành động số 04-CTrHĐ/QU ngày 03 tháng 9 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ Quận 7 nhiệm kỳ 2020 – 2025, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, công tác hướng nghiệp phân luồng và dạy nghề trên địa bàn Quận 7.

Hình 5: Ký kết Quy chế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Quận và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

 

 Một số hình ảnh khác tại Hội nghị:

Hình 6: Văn nghệ chào mừng

Hình 7: Cô Hồ Thị Phước Thọ – Giám đốc TT GDNN-GDTX Quận 7 tặng hoa cho đội văn nghệ

Hình 8: Cô Hồ Thị Phước Thọ – Giám đốc TT GDNN-GDTX Quận 7 báo cáo kết quả năm học 2022 – 2023 và Kế hoạch giáo dục năm học 2023 – 2024

Hình 9: Thầy Cao Minh Quý – Trưởng phòng Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học điều hành thảo luận góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị

Hình 10: Cô Đặng Ngọc Thu – Giám đốc TT GDNN-GDTX Quận 6 phát biểu ý kiến góp ý

Hình 11: Thầy Võ Minh Tuấn Kiệt – Giám đốc TT GDNN-GDTX Quận 11 phát biểu ý kiến góp ý

Hình 12: Cô Tiền Mỹ Tú – Giám đốc TT GDTX Tiếng Hoa phát biểu ý kiến góp ý

Hình 13: Thầy Nguyễn Văn Tiến – Giám đốc TT GDNN-GDTX quận Tân Bình phát biểu ý kiến góp ý

Hình 14: Thầy Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Hình 15: Thầy Huỳnh Hiếu Thuận – Chuyên viên Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục phát biểu tại Hội nghị

Hình 16: Cô Trần Thị Kim Thanh – Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học phát biểu tại Hội nghị

 Liên kết bài viết gốc