Báo cáo tham luận của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành: "Thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết sồ 29-NQ/TW, Chương trình hành động số 46-CTrHĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện NQ số 29-NQ/TW trên địa bàn TPHCM tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành" – Hội Đồng Hiệu Trưởng các Trường Đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Liên kết bài viết gốc