Tại buổi họp bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng phòng Phòng GDMN Sở GD&ĐT Báo cáo kết quả công tác đã thực hiện trong học năm học 2022 2023Triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Chất lượng GDMN Thành phố năm học 2023 2024.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Chuyên viên Phòng GDMN Sở GD&ĐT đã Rút kinh nghiệm và định hướng một số nội dung liên quan đến hoạt động chuyên môn của Ban Chất lượng.

Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Phòng GDMN Sở GD&ĐT nhắc nhỡ một số nội dung (về việc xây dựng môi trường giáo dục để tổ chức hoạt động cho trẻ, linh động trong việc sắp xếp không gian lớp để đảm bảo an toàn cho trẻ; tiếp tục thực hiện nội dung kho dữ liệu giáo dục của bậc học mầm non; rà soát nội dung Chương trình cho trẻ mẫu giáo làm quen Tiếng Anh).

Thành phần tham dự

Sở Giáo dục và Đào tạo

Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Phòng GDMN;

Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng phòng Phòng GDMN;

Cùng các chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non.

Thành phố Thủ Đức và các quận/ huyện

Bà Lê Thị Oanh – Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Nhà Bè;

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và 20 quận, huyện;

Thành viên Ban Chất lượng GDMN Thành phố, năm học 2023-2024.

Một số hình ảnh của buổi họpLiên kết bài viết gốc