Sáng ngày 20/9/2023, Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2022 – 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 – 2024. Đến tham dự có ông Nguyễn Thành Đô – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Chính sách – Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố, bà Vũ Thị Ngọc – Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng văn phòng đại diện phía Nam Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ông Võ Phi Rạng Đông – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, bà Lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, các đồng chí là lãnh đạo các Phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố và các đồng chí Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Tham dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Đô – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Chính sách – Pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố đã biểu dương những thành tích mà Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố đạt được trong năm học vừa qua, đặc biệt đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp theo sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố, đồng chí cũng đã đồng thuận với 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố đã đề ra trong năm học. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ đạo thêm một số nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong năm học 2023 – 2024: 1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Khóa XII, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố Khóa XII và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XIII đến đội ngũ đoàn viên công đoàn góp phần thực hiện thắng lợi thành công của Nghị quyết; 2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tổ chức Đại hội của công đoàn cơ sở để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ Đại hội; 3. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở góp phần thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; 4. Cần tập trung đổi mới phương thức hoạt động công đoàn với nội dung cụ thể, rõ ràng đối với khối công đoàn đơn vị công lập và ngoài công lập; 5. Tập trung triển khai có hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở góp phần phát huy sức mạnh của đoàn viên, nhà giáo và người lao động trong ngành; 6. Tiếp tục phát huy thành quả chương trình 1 triệu sáng kiến, đổi mới công tác thi đua, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong đội ngũ nhà giáo trong công tác dạy và học, bên cạnh thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; 7. Thực hiện tích cực công tác chăm lo cho đội ngũ đoàn viên công đoàn, tri ân từ cấp cơ sở đến cấp trên cơ sở theo quy định tài chính, tăng cường thực hiện có hiệu quả chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; 8. Quan tâm, nghiên cứu thực hiện có hiệu quả chương trình chăm lo tết Giáp Thìn 2024 mà Liên đoàn Lao động Thành phố đã chỉ đạo với phương châm “Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động”

Tại Hội nghị tổng kết, đã thực hiện khen và trao thưởng 12 tập thể đạt Cờ Thi đua xuất sắc, 38 bằng khen tập thể và 38 bằng khen cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động Thành phố; 04 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2023 với Chủ đề “Đồng hành – Hiệu quả – Lan tỏa” cấp Thành phố; 04 bằng khen tập thể và 21 bằng khen cá nhận của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 17 giấy khen cá nhân có thành tích tiêu biểu thực hiện tốt Chương trình “Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập” năm 2023 với Chủ đề “Hội nhập – Phát triển” của Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố; 81 giấy khen cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2023 với Chủ đề “Đồng hành – Hiệu quả – Lan tỏa”; Khen thưởng cụm công đoàn tham gia Hội thi sáng tác video clip với chủ đề “Phong trào Cán bộ, Nhà giáo, Người lao động và hoạt động công đoàn” Chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố, Đại hội XII Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 Liên kết bài viết gốc