Ngày 28 tháng 9 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn Thành phố.

Thành phần tham dự Hội nghị gồm có:

  • Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
  • Ông Cao Minh Quý, Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học.
  • Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học.
  • Các Ông, Bà đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; các Sở, ban, ngành Thành phố; Liên đoàn Lao động Thành phố; Thành đoàn TNCSHCM; Hội khuyến học Thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận huyện.

Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học đã báo cáo triển khai Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 trên địa bàn Thành phố, công tác xây dựng kế hoạch thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời của các quận, huyện và các sở, ban, ngành. Báo cáo công tác tổ chức lễ khai mạc tổ chức tại UBND quận Gò Vấp.

Các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về công tác triển khai Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức Lễ khai mạc ý nghĩa, hiệu quả và tăng cường công tác truyền thông đến môi người dân trong thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề: “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”, tăng cường tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả và ý nghĩa nhằm lan tỏa đến từng gia đình, người dân.

 Một số hình ảnh buổi làm việc:

Hình 1: các đại biểu tham dự Hội nghị 

Hình 2: Bà Trần Thị Kim Thanh, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học báo cáo triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Hình 3: Ông Hồ Phú Bạc, Phó chủ tịch Hội khuyến học Thành phố phát biểu ý kiến

Hình 4: Đại biểu đại diện Phòng GDĐT phát biểu ý kiếnLiên kết bài viết gốc