Ngày 27 tháng 9 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp đoàn Sở Giáo dục và Thể thao Thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào đến thăm và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi đón tiếp gồm có:

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh:

– Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

  – Ông Cao Minh Quý, Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học.

– Bà Hồ Ngọc Hậu, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học.

– Ông Nguyễn Hà Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Sở.

– Các Ông, Bà là chuyên viên Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học, Phòng Chính trị tư tưởng và Văn phòng Sở.

Về phía Sở Giáo dục và Thể thao Thủ đô Viêng Chăn:

– Ông SOMPHONE SONEDALA, Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao Thủ đô Viêng Chăn.

 – Bà LIPAYIA BOUAPAO, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao Thủ đô Viêng Chăn.

– Bà DALAYVANH KEONAKHONE, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Thủ đô Viêng Chăn.

– Bà LATSANEE SOUKSAMLERNG, Phó Trưởng phòng Phòng Thống kê – Hợp tác, Sở Giáo dục và Thể thao Thủ đô Viêng Chăn.

– Bà VONGPHAN PHOMPHIPHACK, chuyên viên Sở Ngoại vụ Thủ đô Viêng Chăn.

Tại buổi làm việc, Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin tình hình lưu học sinh Lào, đặc biệt lưu học sinh của Thủ đô Viêng Chăn theo diện học bổng Thành phố theo học tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua.

Hai Sở cũng đã thảo luận các nội dung dự thảo Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Thể thao Thủ đô Viêng Chăn giai đoạn 2023 – 2025, thảo luận về các giải pháp triển khai nội dung hợp tác và kế hoạch tổ chứ lễ ký kết trong thời gian tới nhằm tiếp tục thúc đẩy, mở rộng mối quan hệ hữu nghị hợp tác và triển khai các chương trình đã ký kết giữa hai địa phương, đặc biệt đẩy mạnh hơn nội dung hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

 Một số hình ảnh buổi làm việc:

 

Hình 1: Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm với Đoàn đại biểu Sở Giáo dục và Thể thao Viêng Chăn, Lào

Hình 2: Bà Hồ Ngọc Hậu, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học báo cáo kết quả hợp tác lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Thành phố Hồ Chí Minh và CHDCND Lào

 

Hình 3: Ông SOMPHONE SONEDALA, Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao Viêng Chăn phát biểu tại buổi làm việc

Hình 4: Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi làm việc

 

  

Hình 5: Ông SOMPHONE SONEDALA, Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao Viêng Chăn tặng quà lưu niệm cho Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh


 

Hình 6: Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho Ông SOMPHONE SONEDALA, Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao Viêng Chăn

 Liên kết bài viết gốc