Ngày 27 tháng 9 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ năm 2023 về giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

        Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Đình Trữ – Phó Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Hoài Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Thanh tra, thanh tra viên chính, thanh tra viên, chuyên viên Thanh tra Sở cùng đại diện lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Sở, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Hiệu trưởng các trường THPT và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hoài Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các đơn vị. Mục đích của hội nghị tập huấn này nhằm trang bị cho Hiệu trưởng các trường, thủ trưởng các đơn vị làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh những kiến thức, kỹ năng nhận diện; xác định thẩm quyền thụ lý và giải quyết các vụ việc một cách công bằng, công khai, minh bạch và phù hợp nhằm tránh khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp và kéo dài.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Đình Trữ – Phó Chánh Thanh tra Thành phố tập huấn về quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư; quy trình nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, căn cứ pháp lý, những nguyên tắc giải quyết và các bước giải quyết khiếu nại; quy trình nghiệp vụ giải quyết tố cáo, căn cứ pháp lý và những nguyên tắc giải quyết tố cáo; vv… Hội nghị cũng dành thời gian, thảo luận, giải đáp một số vướng mắc trong quá trình tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở.

(Một số hình ảnh tại hội nghị)

 Liên kết bài viết gốc