Thành phần đoàn gồm các thành viên:

Bà Lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

Bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng Phòng GDMN;

Bà Lý Thị Sương – Phó Trưởng phòng Phòng GDMN;

Cùng các chuyên viên Phòng GDMN.

Qua nắm tình hình 18 cơ sở giáo dục mầm non trong đó (6 trường mầm non công lập, 6 trường mầm non ngoài công lập và 6 nhóm/lớp độc lập), bà Lê Thụy Mỵ Châu nhận định:

+ Cơ sở GDMN thực hiện các chỉ đạo về công tác quản lý giáo dục; có sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

+ Xây dựng môi trường giáo dục và tổ chức các hoạt động cho trẻ phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị;

+ Đáp ứng số giáo viên trên trẻ, trẻ được tổ chức các hoạt động giáo dục theo chế độ sinh hoạt trong ngày.

Tuy nhiên việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ cần:

+ Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất lẫn tinh thần trong thời gian trẻ sinh hoạt tại các cơ sở giáo dục mầm non, và tạo điều kiện để giáo viên tham gia học tập nâng chuẩn trình độ theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

Một số hình ảnh của hoạt động thực tếLiên kết bài viết gốc