Thực hiện Kế hoạch năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị giao ban công tác kế hoạch tài chính khối Phòng
Giáo dục và Đào tạo – các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2023
– 2024

 Về phía
Sở Giáo dục và Đào tạo:

– Ông Lê Hoài Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

– Ông Trần Khắc Huy – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính

– Ông Mai Phương Liên – Phó Trưởng phòng Kế
hoạch – Tài chính

– Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Phó Trưởng phòng Kế
hoạch – Tài chính 

Về phía các đơn vị tham dựTrưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận/huyện/thành phố; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức hỗ trợ công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác Kế hoạch – Tài chính

 Sau đây là một số nội dung, diễn biến của Hội nghị:

Ông Mai Phương Liên – Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo lên báo cáo giao ban công tác kế hoạch tài chính năm học 2023 – 2024

Ông Trần Khắc Huy – Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai nội dung hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác; thực hiện chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2023-2024 

Ông Lê Hoài Nam – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo lên phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Một số hình ảnh trao đổi, thảo luận tại Hội nghị:Liên kết bài viết gốc