Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố và Tờ trình của UBND Thành phố về việc ban hành ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 – 2024Thời gian lấy ý kiến là 30 ngày kể từ ngày 07/10/2023. Rất mong quý tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến (file dự thảo đính kèm)

Ý kiến đóng góp gửi về Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo – Số điện thoại: 028.38298607 – Email: tklinh.sgddt@tphcm.gov.vn.Liên kết bài viết gốc